Valsts pārbaudes darbu norise – aktualitātes

Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā, ceturtdien, 30.aprīlī,  apstiprināja valdība.

9. klašu skolēniem eksāmeni šogad netiek plānoti.

12. klašu skolēniem, lai nodrošinātu skolēnu veselību un drošību, eksāmenos būs ievērotas distancēšanās un higiēnas prasības, būs nodrošināta aizsarglīdzekļu lietošana.

Eksāmeni notiks bez starpbrīžiem, bet to ilgums nepārsniegs trīs stundas.

Pirmajā nedēļā plānoti eksāmeni svešvalodā, bet otrajā nedēļā – latviešu valodā un matemātikā.

Ceturtais izvēles eksāmens nebūs obligāts atestāta iegūšanai, bet skolēni varēs to kārtot pēc pašu izvēles.

[Skatīt]