Droša atgriešanās Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā

Iekšējie noteikumi “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

Mācības klātienē [Skatīt]

Iestādes komunikācijas rīcības shēma [Skatīt]