Grozījumi Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 2021.gada 25.augusta iekšējos noteikumos Nr.VSZ-21-2-nts “lzglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

[Palielināt]