Kā skolēniem iegūt centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus?

Informējam, kā tiks nodrošināta sertifikātu saņemšana:

1. Tikai pēc sertifikātu publicēšanas VPS, eksāmenu rezultāti pakāpeniski tiks pārnesti arī portālā latvija.lv esošajā e-pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”.

2. Skolas virslietotājs sertifikātus, nepieciešamības gadījumā, izsūta katras atbilstošās klases audzinātājam tālākai nosūtīšanai.

3. Klases audzinātājs nosūta sertifikāta failu skolēnam un/vai skolēna vecākiem vai aizbildņiem E-klases pastā