Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā no 13 gadu vecuma.

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz bērnudārzu nekaitēs viņa veselībai.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, bērniem līdz 3 gadu vecumam pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu.

Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par  kavējumu attaisnošanu.

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!