GHETTO GAMES 6.-7. klašu grupā mūsu meitenēm
1. vieta

SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS KĀRTĪBA BĒRNU TIESĪBU PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS:

  • Aktuālo Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk-RSD) teritoriālo centru (turpmāk – TC) vecāko sociālo darbinieku sarakstu, kuru varat izmantot gadījumos, kad ir aizdomas/konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi/[Skatīt]

 

  • Metodiskie norādījumI par sadarbības kārtību gadījumos, ja konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi (sadarbības līgums Nr. DL-09-169-lī, aktualizētais pielikums pie līguma)/ [Skatīt]

 

  • Prezentācijas materiāls par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem RSD/[Skatīt]

 

 

RZV LABĀKIE!!!
1. vieta
Republikas sacensībās (76. skolēnu spartakiāde)
Linda Agita Balbārzda 5.a
Gerda Freija 5.b
Enija Bērziņa 6.b
Loreta Ieva Ozoliņa 6.b
Alise Zieda-Ziediņa 6.b
Krista Akmentiņa 6.c
Justīne Simakova 7.b
Elizabete Arbidāne 7.c
Patrīcija Kubuliņa 7.c
PALDIES!
skolotājai Dacei Ameterei

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” noslēguma pasākums- Lielie lasīšanas svētki- 18. martā LNB Ziedoņa zālē no plkst. 12.00-15.00 ar tiešraidi LNB YouTube kontā. 

Liels paldies visiem, kuri lasīja, balsoja un vērtēja grāmatas! [Skatīt]

 

Prakse.lv viesojas Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā

Šī gada 23.janvārī Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 11.a un 12.a klasē viesojās portāla prakse.lv pārstāve Elīna Mazure. Nodarbības tēma “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?” ir īpaši aktuāla vidusskolas skolēniem, jo gan profesijas, gan mācību iestādes izvēle daudziem  ir ļoti aktuāls jautājums.

Iespējams, ka daudzi no dalībniekiem arī ieguva atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, jo nodarbības laikā tika apskatītas tādas tēmas kā profesiju izvēlē, mācību iestādes izvēle, CV un motivācijas vēstules rakstīšana un daudzas citas. Vizītes noslēgumā notika darba intervijas simulācija, kas izraisīja nedalītu interesi no visiem dalībniekiem.

Artūrs Pērle

Pedagogs karjeras konsultants

Teātra māksla pulciņš

NĀC UN PIEVIENOJIES TEĀTRA MĀKSLAS PULCIŅAM

OTRDIENĀS                                                    16.00-16.40; 16.50-17.30

TREŠDIENĀS                                                  14.20-15.00; 15.10-15.50

TEĀTRA MĀKSLAS SKOLOTĀJA         ANNA KLIŠĀNE

SVARĪGI

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.-4. KLAŠU VECĀKI!

INFORMĒJAM, KA ARĪ JUMS IR NEPIECIEŠAMS VEIKT  REĢISTRĀCIJU MĀJAS LAPĀ   https://www.pusdienlaiks.lv/, lai saņemtu QR kodu  brīvpusdienām.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Par izglītojamo ēdināšanu 2022./2023. m.g.

Par izglītojamo ēdināšanu

 No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 **********************************************************************************************

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Skolēnu uzņemšana 10. klasēs

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

Uzņemšana 10. klasēs

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu iestājpārbaudījumu svešvalodā (angļu valoda vai vācu valoda), matemātikā (optimālais līmenis), matemātikā (augstākais līmenis).

Ņemot vērā izglītības iestādes, kurā izglītojamais vēlas mācīties 10.klasē, noteiktās uzņemšanas prasības, izglītojamais izvēlas rakstīt iestājpārbaudījumu:

  • svešvalodā  un matemātikā (optimālais līmenis);
  • matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis);
  • svešvalodā, matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis).

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst.10.00. 
Iestājpārbaudījuma gaita:
10.00 – 11.00  Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā)
11.00 – 11.30  Starpbrīdis
11.30 – 12.30  Matemātika (optimālais līmenis)
12.30 – 14.00  Matemātika (augstākais līmenis)

Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma programām  2022./2023. mācību gadā:

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 20. maija plkst. 9.00 līdz 1.jūnijam plkst.9.00.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejama skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2022. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu Nr.12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Vebināra video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

“Lasi un vērtē 2021”

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” beigusies!

Noslēguma pasākums- Lielie lasīšanas svētki- 18. martā plkst.14.00-16.00 LNB Facebook vai You Tube vietnēs.

 

 

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2021.gada 9.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pieejams šeit.

11.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, pieejami šeit (lūdzu ņemt vērā, ka šiem noteikumiem ir bijuši grozījumi, pieejami šeit un šeit).

 

11.oktobrī zaudē spēku Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Microsoft Teams lietošana

Kā lejupielādēt Microsoft Teams? [Skatīt detalizētāku aprakstu]

Microsoft Teams var lejupielādēt Microsoft mājaslapā: [Lejupielādēt]

Kad programma ir lejupielādēta, to vajag instalēt.

Kad programma ir uzinstalēta, tajā jāielogojas ar skolas epastu: lietotajvards@edu.riga.lv

Svarīgi!

Lietotājvārds katram lietotājam ir individuāls

Lietotājvārds sastāv no vārda pirmā burta un uzvārda

Lietotājvārds rakstās bez mīkstinājuma zīmēm un bez atstarpēm

Ja tāds uzvārds jau reģistrēts, tad otram tādam pašam uzvārdam nāk klāt skaitlis un rakstīsies uzvards1, uzvards2, uzvards3…

Lietotājvārdu var uzzināt pie klases audzinātāja