Administrācija, atbalsta personāls

 

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvede Laura Kemte
Direktora vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte
Izglītības jomā Zanda Freija
Izglītības jomā Sanita Saveļjeva
Audzināšanas jomā Indra Lintiņa-Lučka
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
Saimniecības jomā
Ināra Āboliņa
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Renāte Ēķe
Sociālais pedagogs Terēze Grietiņa  Paura
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Psihologs Anna Plisko
Psihologs Žaklīna Beklinga
Logopēds Aija Zukule
Medmāsa Pārsla Ozoliņa
Medmāsa Skaidrīte Vīksna
Bibliotekāre Elita Kaļva
Bibliotekāre Iveta Jākobsone