Uzņemšana

BĒRNA REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 1.KLASĒ

Bērnu 1. klašu pretendentu sarakstam klātienē varat reģistrēt,  iepriekš piezvanot pa tālruni 67670722 vai 67675805 un vienojoties par vizītes laiku.

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

Ar noteikumiem var iepazīties: Šeit

Līdzi jābūt:

  • Bērna dzimšanas apliecībai
  • Vecāka, aizbildņa personas apliecinošam dokumentam

Iesnieguma veidlapa

Skolu mikrorajonu adreses varat apskatīt: Šeit

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ SĀKSIES 2020. GADA 1. JŪNIJĀ

Ar noteikumiem var iepazīties: Šeit

Iestāšanās iesniegums 10.klasē: Šeit