Uzņemšana

BĒRNA REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 1.KLASĒ

Bērnu 1. klašu pretendentu sarakstam klātienē varat reģistrēt,  iepriekš piezvanot pa tālruni  67474465 un vienojoties par vizītes laiku.

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

Ar noteikumiem var iepazīties: Šeit

Līdzi jābūt:

  • Bērna dzimšanas apliecībai
  • Vecāka, aizbildņa personas apliecinošam dokumentam

Iesnieguma veidlapa

Skolu mikrorajonu adreses varat apskatīt: Šeit

Iestāšanās iesniegums 10.klasē: [Šeit]

UZŅEMŠANA CITĀS KLASĒS

Iesnieguma paraugs [Skatīt]