Pavasara metodiskā sēde

Kamēr skolēniem pavasara brīvdienas, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolotāji apgūst un nostiprina zināšanas skolēnu kompleksa snieguma vērtēšanā, un, pozitīvi darbīgā gaisotnē, veido un prezentē skolēnu summatīvās vērtēšanas darbus. Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti un radošumu, paldies direktores vietniecei izglītības jomā Andai Apsītei par jaunu zināšanu sniegšanu, paldies izglītības metodiķei Ditai Grigorei par profesionālu metodisko atbalstu un paldies datorikas skolotājam Jānim Juzovam un direktores vietniecei IT jomā Zandai Freijai par operatīvi nodrošinātu tehnisko atbalstu!

Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 10.-12. klases piedalās Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācijā

Pirmdien 19. februārī LU projekts –  audzināšanas programmas vidusskolai ” Tikumiskā audzināšana ” atklāšana skolā.

pl.14.20, 10. -12. klasēm viesnodarbību vadīs programmas vadītājs LU prof.Dr. Manuels Fernandess

pl.15.00, Dr. M.Fernandesa tikšanās ar vidusskolas klašu audzinātājiem tēma-” Programmas iedzīvināšana audzināmajā klasē” 

Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi grantu tikumiskās audzināšanas projekta ‘e-TAP+’ īstenošanai līdz 30.12.2024. Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa vadībā.

Šī projekta ietvaros ir tikko tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā vidusskolām, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – nodarbības plānus, prezentācijas, darba lapas, vadlīnijas skolotājiem. Programmas pirmais uzmetums aprobācijai mūsu skolā ir pieejams. Materiāli ir gatavi izmantošanai klātienē un attālināti.

Informācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385 ietvaros.

SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS KĀRTĪBA BĒRNU TIESĪBU PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS:

  • Aktuālo Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk-RSD) teritoriālo centru (turpmāk – TC) vecāko sociālo darbinieku sarakstu, kuru varat izmantot gadījumos, kad ir aizdomas/konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi/[Skatīt]

 

  • Metodiskie norādījumI par sadarbības kārtību gadījumos, ja konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi (sadarbības līgums Nr. DL-09-169-lī, aktualizētais pielikums pie līguma)/ [Skatīt]

 

  • Prezentācijas materiāls par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem RSD/[Skatīt]