Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 10.-12. klases piedalās Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācijā

Pirmdien 19. februārī LU projekts –  audzināšanas programmas vidusskolai ” Tikumiskā audzināšana ” atklāšana skolā.

pl.14.20, 10. -12. klasēm viesnodarbību vadīs programmas vadītājs LU prof.Dr. Manuels Fernandess

pl.15.00, Dr. M.Fernandesa tikšanās ar vidusskolas klašu audzinātājiem tēma-” Programmas iedzīvināšana audzināmajā klasē” 

Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi grantu tikumiskās audzināšanas projekta ‘e-TAP+’ īstenošanai līdz 30.12.2024. Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa vadībā.

Šī projekta ietvaros ir tikko tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā vidusskolām, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – nodarbības plānus, prezentācijas, darba lapas, vadlīnijas skolotājiem. Programmas pirmais uzmetums aprobācijai mūsu skolā ir pieejams. Materiāli ir gatavi izmantošanai klātienē un attālināti.

Informācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385 ietvaros.

Rīgas skolēns 2023.


“RĪGAS SKOLĒNS 2023” 
SAMANTA JURČENOKA 8.B ieguva nomināciju par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā.
MĒS LEPOJAMIES!🤩🥳🥳🥳

Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā no 13 gadu vecuma.

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz bērnudārzu nekaitēs viņa veselībai.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, bērniem līdz 3 gadu vecumam pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu.

Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par  kavējumu attaisnošanu.

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!

Lepojamies!

No sirds apsveicam un lepojamies ar Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas ģeogrāfijas un datorikas brīnišķīgo skolotāju Ivetu Brūzīti, kura ceremonijā “Rīgas gada balva izglītībā” ieguva prestižo nomināciju “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā”. 😍😍😍

Zinātnieku nakts 2023

Jau nākamnedēļ, 2023. gada 29. septembrī, vairāk nekā 20 Latvijas zinātniskajās institūcijās – augstskolās, universitātēs un zinātniskajos institūtos – norisināsies pasākums “Zinātnieku nakts 2023”. Tā ietvaros institūcijas “atvērs savas durvis” un ikvienam interesentam piedāvās plašu bezmaksas pasākumu un aktivitāšu programmu visdažādākajās zinātnes nozarēs, sniedzot iespēju tikties ar pētniekiem, doties ekskursijās, skatīties šovus, piedalīties eksperimentos un diskusijās.

 Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, interesi par zinātni un tās lomu cilvēka ikdienas dzīvē. Tāpēc, kā jau iepriekšējos gadus, arī šogad zinātniskās institūcijas ar lielāko prieku pie sevis uzņems skolēnu grupas, piedāvājot bezmaksas ekskursijas. Aicinām skolu vadību/skolotājus izmantot lielisko iespēju visai klasei aizraujošā un zināšanām pilnā veidā kopīgi pavadīt laiku, piesakoties apmeklējumam uz kādu no institūcijām. Sarakstu ar institūcijām, kuras šādu iespēju piedāvā, atradīsiet zemāk. Ar interesējošo iestādi aicinām sazināties personīgi.

 Rīga:

 • Latvijas Universitāte

Par iespējām un apmeklējuma laikiem sazināties, rakstot uz e-pastu antra.sprede@lu.lv vai zvanīt uz tālr. nr. 22375404

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

17.00 – 22.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas; grupām, kas pārsniedz 15 cilvēkus, vēlams pieteikties, rakstot uz e-pastu una.gutmane@lspa.lv

 • Transporta un sakaru institūts

Piedāvā ekskursijas skolēnu grupām no 17.00, var pieteikties, aizpildot anketu: https://tsi.lv/lv/events/tsi-zinatnieku-nakts-2023-esi-soli-tuvak-nakotnei/

 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

17.00 – 22.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas; grupām, kas pārsniedz 15 cilvēkus, pieteikties, rakstot uz e-pastu kki@kki.lv vai laima.vevere@kki.lv

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

17.00-22.00 pieteikties grupām virs 10 cilvēkiem, rakstot uz e-pastu olesja.rogoza@biomed.lu.lv

 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Skolēnu grupu apmeklējumam laikā no 15.00 līdz 17.00 pieteikties, rakstot uz e-pastu astra.labuce@lhei.lv

 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Ar prieku uzņems skolēnu grupas pasākuma laikā no 17.00 līdz 21.00, vēlams iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: lasma.gaile@cfi.lu.lv vai zvanot uz tālr. nr. 26360993

 • Zinātniskais institūts “Bior”

17.00-21.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas, pieteikties, rakstot uz e-pastu Ilze.Dimante@bior.lv vai zvanot uz tālr. nr. 26111123

 • Elektronikas un datorzinātņu institūts

17.00-21.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas, pieteikties, rakstot uz e-pastu sanda.roze@edi.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67558147

 

Jelgava:

 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Piedāvā iespēju noorganizēt ekskursijas fakultātēs, individuāli saskaņojot. Rakstīt uz e-pastu iveta.lokmane@lbtu.lv vai zvanīt uz tālr. nr. 26157702

 

Valmiera:

 • Vidzemes Augstskola

Ir pastāvīgs piedāvājums skolēnu grupām pieteikties bezmaksas apmeklējumam (ietver sarunu ar studentiem par studijām un dzīvi Valmierā, kā arī ielūkošanos laboratorijās, ja tajās nenotiek nodarbības). Arī Zinātnieku nakts dienā šāda iespēja tiks nodrošināta. Sazināties, rakstot uz e-pastu marta.denisova@va.lv

 

Dobeles novads:

 • Dārzkopības institūts

Skolēnu grupas aicinātas pieteikties apmeklējumam laikā no 10.00 līdz 15.00, rakstot uz e-pastu agnija.berke@llu.lv vai zvanot uz tālr. nr. 25450555

 

Talsu novads:

 • Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Organizē skolēnu grupu ekskursijas dienas laikā, pieteikties, rakstot uz e-pastu solveiga.malecka@arei.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29459423

 

 

Pārējās institūcijās iespējami individuāli apmeklējumi piedāvātās programmas ietvaros bez iepriekšējas pieteikšanās. Informācija par visiem “Zinātnieku nakts 2023” dalībniekiem un aktivitātēm atrodama šajā saitē: https://researchlatvia.gov.lv/lv/science-night

 

Savukārt plašāka informācija par pasākumu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Kā skolēniem iegūt centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus?

Informējam, kā tiks nodrošināta sertifikātu saņemšana:

1. Tikai pēc sertifikātu publicēšanas VPS, eksāmenu rezultāti pakāpeniski tiks pārnesti arī portālā latvija.lv esošajā e-pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”.

2. Skolas virslietotājs sertifikātus, nepieciešamības gadījumā, izsūta katras atbilstošās klases audzinātājam tālākai nosūtīšanai.

3. Klases audzinātājs nosūta sertifikāta failu skolēnam un/vai skolēna vecākiem vai aizbildņiem E-klases pastā

GHETTO GAMES 6.-7. klašu grupā mūsu meitenēm
1. vieta

SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS KĀRTĪBA BĒRNU TIESĪBU PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS:

 • Aktuālo Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk-RSD) teritoriālo centru (turpmāk – TC) vecāko sociālo darbinieku sarakstu, kuru varat izmantot gadījumos, kad ir aizdomas/konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi/[Skatīt]

 

 • Metodiskie norādījumI par sadarbības kārtību gadījumos, ja konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi (sadarbības līgums Nr. DL-09-169-lī, aktualizētais pielikums pie līguma)/ [Skatīt]

 

 • Prezentācijas materiāls par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem RSD/[Skatīt]

 

 

RZV LABĀKIE!!!
1. vieta
Republikas sacensībās (76. skolēnu spartakiāde)
Linda Agita Balbārzda 5.a
Gerda Freija 5.b
Enija Bērziņa 6.b
Loreta Ieva Ozoliņa 6.b
Alise Zieda-Ziediņa 6.b
Krista Akmentiņa 6.c
Justīne Simakova 7.b
Elizabete Arbidāne 7.c
Patrīcija Kubuliņa 7.c
PALDIES!
skolotājai Dacei Ameterei

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” noslēguma pasākums- Lielie lasīšanas svētki- 18. martā LNB Ziedoņa zālē no plkst. 12.00-15.00 ar tiešraidi LNB YouTube kontā. 

Liels paldies visiem, kuri lasīja, balsoja un vērtēja grāmatas! [Skatīt]

 

Prakse.lv viesojas Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā

Šī gada 23.janvārī Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 11.a un 12.a klasē viesojās portāla prakse.lv pārstāve Elīna Mazure. Nodarbības tēma “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?” ir īpaši aktuāla vidusskolas skolēniem, jo gan profesijas, gan mācību iestādes izvēle daudziem  ir ļoti aktuāls jautājums.

Iespējams, ka daudzi no dalībniekiem arī ieguva atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, jo nodarbības laikā tika apskatītas tādas tēmas kā profesiju izvēlē, mācību iestādes izvēle, CV un motivācijas vēstules rakstīšana un daudzas citas. Vizītes noslēgumā notika darba intervijas simulācija, kas izraisīja nedalītu interesi no visiem dalībniekiem.

Artūrs Pērle

Pedagogs karjeras konsultants

Teātra māksla pulciņš

NĀC UN PIEVIENOJIES TEĀTRA MĀKSLAS PULCIŅAM

OTRDIENĀS                                                    16.00-16.40; 16.50-17.30

TREŠDIENĀS                                                  14.20-15.00; 15.10-15.50

TEĀTRA MĀKSLAS SKOLOTĀJA         ANNA KLIŠĀNE

SVARĪGI

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.-4. KLAŠU VECĀKI!

INFORMĒJAM, KA ARĪ JUMS IR NEPIECIEŠAMS VEIKT  REĢISTRĀCIJU MĀJAS LAPĀ   https://www.pusdienlaiks.lv/, lai saņemtu QR kodu  brīvpusdienām.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Par izglītojamo ēdināšanu 2022./2023. m.g.

Par izglītojamo ēdināšanu

 No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 **********************************************************************************************

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Skolēnu uzņemšana 10. klasēs

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

Uzņemšana 10. klasēs

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu iestājpārbaudījumu svešvalodā (angļu valoda vai vācu valoda), matemātikā (optimālais līmenis), matemātikā (augstākais līmenis).

Ņemot vērā izglītības iestādes, kurā izglītojamais vēlas mācīties 10.klasē, noteiktās uzņemšanas prasības, izglītojamais izvēlas rakstīt iestājpārbaudījumu:

 • svešvalodā  un matemātikā (optimālais līmenis);
 • matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis);
 • svešvalodā, matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis).

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst.10.00. 
Iestājpārbaudījuma gaita:
10.00 – 11.00  Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā)
11.00 – 11.30  Starpbrīdis
11.30 – 12.30  Matemātika (optimālais līmenis)
12.30 – 14.00  Matemātika (augstākais līmenis)

Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma programām  2022./2023. mācību gadā:

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 20. maija plkst. 9.00 līdz 1.jūnijam plkst.9.00.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejama skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2022. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu Nr.12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Vebināra video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

“Lasi un vērtē 2021”

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” beigusies!

Noslēguma pasākums- Lielie lasīšanas svētki- 18. martā plkst.14.00-16.00 LNB Facebook vai You Tube vietnēs.

 

 

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2021.gada 9.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pieejams šeit.

11.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, pieejami šeit (lūdzu ņemt vērā, ka šiem noteikumiem ir bijuši grozījumi, pieejami šeit un šeit).

 

11.oktobrī zaudē spēku Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Microsoft Teams lietošana

Kā lejupielādēt Microsoft Teams? [Skatīt detalizētāku aprakstu]

Microsoft Teams var lejupielādēt Microsoft mājaslapā: [Lejupielādēt]

Kad programma ir lejupielādēta, to vajag instalēt.

Kad programma ir uzinstalēta, tajā jāielogojas ar skolas epastu: lietotajvards@edu.riga.lv

Svarīgi!

Lietotājvārds katram lietotājam ir individuāls

Lietotājvārds sastāv no vārda pirmā burta un uzvārda

Lietotājvārds rakstās bez mīkstinājuma zīmēm un bez atstarpēm

Ja tāds uzvārds jau reģistrēts, tad otram tādam pašam uzvārdam nāk klāt skaitlis un rakstīsies uzvards1, uzvards2, uzvards3…

Lietotājvārdu var uzzināt pie klases audzinātāja