ProjektiValsts aizsardzības mācība

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola projekta ietvaros nodrošina skolēniem slidotapmācības un robotikas nodarbības.