Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.

 Valsts pārbaudes darbu grafiks!  [Skatīt]

1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 778,

Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 29. §)

“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā”:

https://likumi.lv/ta/id/337973-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2022-2023-macibu-gada

2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 398,

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 15. §),

“Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”:

https://likumi.lv/ta/id/333792-noteikumi-par-centralizeto-eksamenu-saturu-un-norises-kartibu

3. Valsts pārbaudes darbu programmas:

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas

4. Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki:

https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki