Interešu izglītība

Interešu izglītībaDienaLaiksTelpaKlases
Datorpulciņš /I.Brūzīte

(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
CETURTDIENA
7:45-8:25
7:45-8:25
7:45-8:25
416.
416.
416.
3.kl.
3.kl.
3.kl.
Kompleksais sporta pulciņš /V.Sniedze
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA15:00-15:40
15:40-16:20
Sp.z.
Sp.z.
7.-9.kl.
7.-9.kl.
Koris /A.Šeļegovska
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
PIEKTDIENA
14:10-14:50
14:10-14:50
13:20-14:00
14:00-14:50
310.
310.
310.
4.-5.kl.
4.-5.kl.
4.-5.kl.
Teātra pulciņš 1/I.Lintiņa - Lučka
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA13:20-14:00
14:05-14:45
14:50-15:30
Aktu zāle3.-5.kl.
Teātra pulciņš 2/I.Lintiņa - Lučka
(Ozolciema ielā)
PIEKTDIENA14:10-14:50
14:55-15:35
15:40-16:20
Aktu zāle6.-12.klase
Vispusīgā fiziskā sagatavotība /V.Sniedze
(Ozolciema ielā)
CETURTDIENA15:00-15:40
15:40-16:20
Sp.z.
Sp.z.
3.-9.kl.
3.-9.kl.
Vizuālās mākslas pulciņš
(Ozolciema ielā)
Vokālais ansamblis /I.Strautmane
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA

PIEKTDIENA
13:20-14:00

12:30-13:10
2.-4.kl.
2.-4.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 1 "/I.Tomiņa
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
13:20-14:20
17:10-17:30
13:20-14:20
17:10-17:30
Aktu zāle
Aktu zāle
2.-3.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 2 "/I.Tomiņa
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
14:30-15:30
17:30-17:50
14:30-15:30
17:30-17:50
Aktu zāle

Aktu zāle
4.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 3 "
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
15:40-16:40
17:50-18:30
15:40-16:40
17:50-18:30
Aktu zāle
Aktu zāle
5.-6.kl.
5.-6.kl.
Modelēšana/A.Podāns
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
15:40-16:20
16:20-17:00
2.-6.kl.
Sporta spēles 2/D.Ametere
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA
CETURTDIENA
17:00-17:40
17:00-17:40
Sporta zāle1.-6.kl.
Skolēnu dome /I.Lintiņa- LučkaCETURTDIENA


TREŠDIENA
14:50-15:30
15:35-16:15
16:20-17:00
15:00-15:40
Skolēnu domes telpa5.-11.kl.
Kustību teātris 1/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
PIEKTDIENA
12:45-13:15
13:15-13:50
13:30-14:00
14:00-14:30
13:00-13:30
Lielā zāle1.klases
Kustību teātris 2/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
14:00-14:30
14:30-15:00
14:00-14:30
14:30-15:00
Lielā zāle2.-3.klases
Kustību teātris 3/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
TREŠDIENA
PIEKTDIENA
12:05-12:55
13:30-14:00
Lielā zāle3.-4.klases
Tautas dejas 1/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
15:00-15:30
15:30-16:00
15:00-15:30
15:30-16:00
Lielā zāle1.klases
Tautas dejas 2/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
OTRDIENA

CETURTDIENA
13:00-13:30
13:30-14:00
13:00-13:30
13:30-14:00
Lielā zāle2.-3.klases
Tautas dejas 3/J.Precinieks
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
PIEKTDIENA
12:05-12:45
14:00-14:30
14:00-14:30
14:30-15:00
Lielā zāle3.-4.klases
Koris 1.kl./A.Bula
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
PIEKTDIENA
14:00-14:40
14:00-14:40
Lielā zāle1.klases
Koris 1.kl./I.Strauja
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
PIEKTDIENA
8:00-8:45
8:00-8:45
Lielā zāle1.klases
Koris 2.-4.kl./A.Bula
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
PIEKTDIENA
14:50-15:30
14:50-15:30
Lielā zāle2.-4.klases
Koris 2.-4.kl./T.KLimko
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
PIEKTDIENA
8:00-8:45
8:00-8:45
Lielā zāle2.-4.klases
Vizuālā māksla /A.Untiķe
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA
13:35-14:15
14:15-14:55
13:35-14:15
14:15-14:55
13:35-14:15
21.kab.1.-2.klases
Vizuālā māksla 1/A.Untiķe
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
14:55-15:35
14:55-15:35
14:15-14:55
21.kab.3.-4.klases
Sporta spēles 1/D.Ametere
(Īslīces ielā)
OTRDIENA
CETURTDIENA
13:35-14:15
14:25-15:05
Sporta laukums
Sporta zāle
1.-4.klases
Kustību nodarbības /A.Pērle
(Īslīces ielā)
OTRDIENA12:45-13:25
13:35-14:15
14:25-15:05
Sporta laukums
Sporta zāle
2.-4.klases
Kompleksais sporta pulciņš /A.PērleCETURTDIENA12:45-13:25
13:35-14:15
14:25-15:05
15:10-15:50
Sporta laukums
Sporta zāle
1.-4.klases
Eko pulciņš 1/M.Janovska
(Īslīces ielā)
OTRDIENA

CETURTDIENA
14:55-15:35
15:40-16:20
14:00-14:40
14:55-15:35
15:40-16:20
68.kab.3.-4.klases
Modelisms/K.PumpursTREŠDIENA14:25-15:05
15:15-15:55
Mājturības kabinets3.-4.klases
Angļu valoda/l.PumpurePIRMDIENA
CETURTDIENA
13:35-14:15
13:35-14:15
50.kab.2.-3.klases
Teātra pulciņš/M.BuškovaCETURTDIENA12:45-13:25
13:35-14:15
11.kab.1.klases