Interešu izglītība

Interešu izglītībaDienaLaiksTelpaKlases
Angļu valoda
(Ozolciema ielā)
CETURTDIENA
CETURTDIENA
7:45-8:25
13:30-14:10
345.
345.
2.kl.
2.kl.
Datorpulciņš
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
CETURTDIENA
12:45-13.25
12:45-13.25
7:45-8:25
416.
416.
416.
3.kl.
3.kl.
3.kl.
Kompleksais sporta pulciņš
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA
CETURTDIENA
14:40-15:20
14:40-15:20
Sp.z.
Sp.z.
1.-6.kl.
1.-6.kl.
Koris
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
TREŠDIENA
15:00-15:40
15:00-15:40
15:45-16:25
211.
211.
1.-4.kl.
Koris
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA13:25-14:05
14:10-14:50
5.-9.kl.
Kustību nodarbība
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
CETURTDIENA
14:05-14:45
13:25-14:05
Sp.z.
Sp.z.
1.-6.kl.
1.-6.kl.
Teātra pulciņš
(Ozolciema ielā)
OTRDIENACETURTDIENA
13:25-14:05
14:10-14:50
14:55-15:35
15:40-16:20
13:25-14:05
14:10-14:50
14:55-15:35
15:40-16:20
Aktu zāle1.-12.kl.
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
(Ozolciema ielā)
TREŠDIENA
CETURTDIENA
12:40-13:20
15:20-16:00
Sp.z.
Sp.z.
3.-9.kl.
3.-9.kl.
Vizuālās mākslas pulciņš
(Ozolciema ielā)
OTRDIENA

TREŠDIENA
13:25-14:05
14:10-14:50
13:25-14:05
14:10-14:50
M.telpa

M.telpa
1.-6.kl.

1.-6.kl.
Vokālais ansamblis
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
TREŠDIENA
12:45-13:25
12:45-13:25
211.
211.
1.,2.kl.
1.,2.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 1-2 "
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
TREŠDIENA
15:05-16:05
15:05-16:05
Aktu zāle
Aktu zāle
1.-2.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 3 "
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA

TREŠDIENA
12:55-13:55
16:25-16:45
12:55-13:55
16:25-16:45
Aktu zāle

Aktu zāle
3.kl.
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni 4-5 "
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA
TREŠDIENA
14:00-15:00
14:00-15:00
Aktu zāle
Aktu zāle
4.-5.kl.
4.-5.kl.
Modelēšana
(Ozolciema ielā)
PIRMDIENA13:25-14:05
14:10-14:50
Mj.z.2.-6.kl.
Sporta spēles 2
(Ozolciema ielā)
Skolēnu domeTREŠDIENA13:25-14:05
14:10-14:50
14:55-15:35
15:40-16:20
Skolēnu domes telpa7.-12.kl.
Kustību teātris 1
(Īslīces ielā)
OTRDIENA
CETURTDIENA
14:15-15:50
12:35-13:15
L-zāle1.kl.
Kustību teātris 2
(Īslīces ielā)
OTRDIENA
CETURTDIENA
14:50-15:25
12:05-12:35
L-zāle2.-3.kl.
Kustību teātris 3
(Īslīces ielā)
CETURTDIENA
PIEKTDIENA
14:50-15:25
14:50-15:25
L-zāle3.-6.kl.
Tautas dejas 1
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
CETURTDIENA
L-zāle1.kl.
Tautas dejas 2
(Īslīces ielā)
OTRDIENA
TREŠDIENA
L-zāle2.-3.kl.
Tautas dejas 3
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA
TREŠDIENA
L-zāle3.-6.kl.
Koris 1.kl.
(Īslīces ielā)
OTRDIENA

CETURTDIENA
12:35-13:15
13:20-14:00
12:35-13:15
13:20-14:00
L-zāle1.kl.
Koris 2.-4.kl.
(Īslīces ielā)
OTRDIENA

CETURTDIENA
14:05-14:45
14:50-15:30
14:05-14:45
14:50-15:30
L-zāle2.-4.kl.
Vizuālā māksla 1
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA


TREŠDIENA


CETURTDIENA
14:30-15:10
15:10-15:50
15:50-16:30
14:30-15:10
15:10-15:50
15:50-16:30
14:30-15:10
15:10-15:50
Sporta spēles 1
(Īslīces ielā)
OTRDIENA14:30-15:10
15:15-15:55
Sp.z.1.-2.kl.
Sporta spēles 2
(Īslīces ielā)
CETURTDIENA14:30-15:10
15:15-15:55
Sp.z.3.-4.kl.
Eko pulciņš 1
(Īslīces ielā)
PIRMDIENA


OTRDIENA

PIEKTDIENA
12:10-12:50
12:55-13:35
13:40-14:20
14:30-15:10
15:15-15:55
14:30-15:10
15:15-15:55
68.kab.1.-4.kl.