Brīvā laika centrs

 

Rīkojums [Skatīt]

“Nekas nav sirdij tik svēts kā smaids” /I. Ziedonis/
Brīvā laika centra “Nāc un piedalies” apmeklētāju un pedagogu moto.

BLC “Nāc un piedalies” iekšējās kārtības noteikumi. [Skatīt]

Centra apmeklētāju vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā, apmeklējot centra telpas . [Skatīt]

BLC vadītāja : Ivonna Vēvere