Uzņemšana 10.klasē

10. KLAŠU UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 

[Skatīt]

Atteikuma gadījumā, lūdzam informēt skolu, rakstot uz skolas e-pastu:  rzvs@riga.lv

**************************************

 

Uzņemšanas noteikumi vidusskolā [Skatīt]

1.Pielikums Iesniegums uzņemšanai 10.klasē  [Skatīt]

2.Pielikums Mācību priekšmetu kursu un mācību stundu plāni:

Uzņēmējdarbības un mārketinga virziens [Skatīt]

Valodas un kultūras virziens [Skatīt]

PROGRAMMAS