Pumpurs

Spied uz attēlu, lai atvērtu projekta “Pumpurs” mājaslapu:

Palīdzam apgūt iekavēto

Jau vairāku gadu garumā Rīgas Ziepniekkalna vidusskola darbojas projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.

2021./2022.mācību gada 1.semestrī projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma 28 skolēni: 23 no sākumskolas, 3 – pamatskolas, 2 – vidusskolas. Konsultācijas tika nodrošinātas  latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un logopēdijā, iesaistoties skolas 7 pedagogiem.

Individuālās konsultācijas notiek arī šī mācību gada 2.semestrī.

Jāpiebilst, ka projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projekts Latvijā tiek īstenots no 2017.gada septembra, ilgs līdz 2023.gada nogalei. Un tajās individuālās konsultācijas var saņemt 1. – 12.klašu izglītojamie.

Ja rodas nepieciešamība iesaistīties projektā, aicinām pedagogus, skolēnus un viņu vecākus sazināties E-klases pastā ar projekta koordinatori Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā.

Projekta koordinatore Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā

Inga Čekša-Ratniece