Izmaiņas

           Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

….

Stunda Mācību priekšmets Pedagogs Telpa
Ekskursijā:
Pasākumi skolā:
Skolā nav: