Izmaiņas

Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

31. MAIJS

Klase Stunda Mācību priekšmets Pedagogs Telpa
 KLASES AUDZINĀTĀJU STUNDA-LIECĪBAS
Ekskursijā:
Skolā: