Izmaiņas

      Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas

26. februāris

Stunda Mācību priekšmets Pedagogs Telpa
1.a 4. Mūzika T.Kļimko 49.
1.b 1. Mūzika T.Kļimko 68.
1.c 3. Mūzika T.Kļimko 54.
1.d 2. Mūzika T.Kļimko 55.
7.a 6. Matemātika I.Ušacka-Priekule 227.
7.b 3. Matemātika I.Ušacka-Priekule 227.
7.c 1. Matemātika I.Ušacka-Priekule 227.
10.a 1.,2. nenotiek
5. Matemātika I L.Voropajeva 332.
7. nenotiek
11.a 4. Kultūras pamati I.Vika-Mihailova 217.
Ekskursijā:
Pasākumi skolā:

Skolā nav: A.Bula, I.Brūzīte