Par skolu

Skolēnu skaits 1002
Pedagoģiskie darbinieki 93
Tehniskie darbinieki 53