Aktualitātes

21. februārī pirmsskolas grupu bērni svinēja Meteņus.

“Bitīšu” un “Sienāzīšu” grupu bērni un mūzikas skolotāja ieskandināja Meteņus ar skanošiem mūzikas instrumentiem, dziesmām un rotaļām.

Ej projām Metenīt,

Ar to miežu plācenīti!

Man atnāks Lieldiniņa

Ar baltām oliņām.

       /latviešu tautasdziesma/