Izglītības iestādes

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LATVIJĀ

Interneta vietne Pieejamā informācija
www.izm.gov.lv Profesionālās izglītības iestādes,

augstākās izglītības iestādes.

www.niid.lv Informācija par izglītības iestādēm un iespējām.
www.prakse.lv Informācija par izglītības iespējām, studiju TOPs.
www.aiknc.lv Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs.
www.skolureitings.lv Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgiem skolēniem.
www.konkurss.lv DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA skolu reitings.

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS ĀRZEMĒS

Interneta vietne Pieejamā informācija
www.viaa.gov.lv Sadaļā Karjeras atbalsts/Euroguidance daudzveidīga informācija par studiju iespējām dažādās valstīs, kreditēšanu, praksi un cita veida informācija.
www.balticcouncil.lv Mācības ārzemēs, IELTS tests, izstādes un semināri.
 https://ec.europa.eu “Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
www.kalba.lv Studijas ārzemēs. Gatavošanās IELTS eksāmenam. Bakalaura un pēcdiploma studijas.