Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēka

Bibliotēka ir Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas struktūrvienība, kas atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:

  • Izglītības programmu un standartu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, glabāšana, uzturēšana un izsniegšana;
  • Skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
  • Skolēnu lasītprasmes veicināšana;
  • Tematisko izstāžu veidošana;
  • Informatīvo prasmju un iegūtās informācijas kritiskās vērtēšanas attīstīšana;
  • Patstāvīgas mācīšanās iemaņu sekmēšana.

Bibliotēkas pakalpojumus var saņemt abās skolas ēkās:

Bibliotēku darba laiks:

Ozolciema ielā 26

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-13:00

 

Īslīces ielā 4

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
9:00-15:30
9:00-15:30
9:00-15:30
9:00-15:30
9:00-15.30

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts. Mācību gadu periods: 2022./2023. m.g.

1. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
2. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
3. klasei Īslīces iela 2022./2023.m.g. [Skatīt]
3. klasei Ozolciema iela 2022./2023.m.g. [Skatīt]
4. klasei  2022./2023.m.g. [Skatīt]
5. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
6. klasei 2022./2023.m.g.[Skatīt]
7. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
8. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
9. klasei 2022./2023.m.g. [Skatīt]
10. klasei /uzņēmējdarbība 2022./2023.m.g. [Skatīt]
10. klasei /valoda un kultūra 2022./2023.m.g. [Skatīt]
11. klasei /uzņēmējdarbība 2022./2023.m.g. [Skatīt]
11. klasei /valoda un kultūra 2022./2023.m.g. [Skatīt]
12. klasei /uzņēmējdarbība 2022./2023.m.g. [Skatīt]
12. klasei /valoda un kultūra 2022./2023.m.g. [Skatīt]

Elektroniskais kopkatalogs [Skatīt]
Abonētie elektroniskie resursi [Skatīt]
Abonētie preses izdevumi 2023 [Skatīt]