Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēka

Bibliotēka ir Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas struktūrvienība, tā atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:

  • Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un glabāšana;
  • Skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
  • Skolēnu lasītprasmes veicināšana;
  • Informatīvo prasmju mācīšana.

Bibliotēka apkalpo Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolēnus, viņu vecākus, pedagogus, darbiniekus, absolventus.

Bibliotēkā ir abonements ar lasītavu un atsevišķa telpa mācību grāmatu fondam.  Lasītājiem pieejami 2 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes un apskatāmas 2 pastāvīgās izstādes: „Jaunumi” un „Karjeras iespējas”.

Bibliotēku darba laiks :

Ozolciema ielā 26

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-13:00

 

Īslīces ielā 4

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
9:00-14:10
9:00-14:20
9:00-16:00
9:00-16:00
9:00-14.00