Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēka

Bibliotēka ir Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas struktūrvienība, tā atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:

  • Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un glabāšana;
  • Skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
  • Skolēnu lasītprasmes veicināšana;
  • Informatīvo prasmju mācīšana.

Bibliotēka apkalpo Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolēnus, viņu vecākus, pedagogus, darbiniekus, absolventus.

Bibliotēkā ir abonements ar lasītavu un atsevišķa telpa mācību grāmatu fondam.  Lasītājiem pieejami 2 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes un apskatāmas 2 pastāvīgās izstādes: „Jaunumi” un „Karjeras iespējas”.

Bibliotēku darba laiks:

Ozolciema ielā 26

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-15:30
8:30-13:00

 

Īslīces ielā 4

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
9:00-14:10
9:00-14:20
9:00-16:00
9:00-16:00
9:00-14.00

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts – mācību gadu periods: 2019. /2020-2021./2022. m.g.

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 1. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 2. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 3. klasei (Ozolciema ielā 26) 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 3. klasei (Īslīces ielā 4) 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 4. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 5. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 6. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 7. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 8. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 9. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 10. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 11. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 12. klasei 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g. [Skatīt]