Administrācija, atbalsta personāls

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Ozolciema iela 26 Indra Bārzdiņa 67474465
  Īslīces iela 4 Evija Galdava 67474515
 
Direktores vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte 67474470
IT jomā Zanda Freija 67474470
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
 Ārpusklases jomā Indra Lintiņa -Lučka
Administratīvi saimnieciskajā darbā Jūlija Zeļenska
 Struktūrvienības vadītājs p.i. (pirmsskola) Irina Kalle
 
Izglītības metodiķe Ozolciema iela 26 Dita Grigore
  Īslīces iela 4 Marita Buškova
Saimniecības pārzine Īslīces iela 4 Tatjana Savenkova
   
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs (Ozolciema iela 26) Santa Pērkone 67474295
Sociālais pedagogs (Ozolciema iela 26) Inga Mihailova-Vika 67474295
Sociālais pedagogs (Īslīces iela 4) Valda Tolstjakova
Speciālais pedagogs     

(Īslīces iela 4)

Rasa Iesalniece
Karjeras pedagogs Inga Čekša-Ratniece
Karjeras pedagogs (Ozolciema iela 26) Artūrs Pērle
Psihologs   Žaklīna Beklinga 29133309
Logopēds, speciālais pedagogs (Ozolciema iela 26) Aija Zukule
Logopēds          (Īslīces iela 4) Eva Sokolova
Medmāsa (Ozolciema iela 26) Skaidrīte Vīksna 67474467
Medmāsa         (Īslīces iela 4) Jeļena Bodrova 67474514
Bibliotekāre (Ozolciema iela 26) Elita Kaļva 67474468
Bibliotekāre    (Īslīces iela 4) Iveta Jākobsone 67474516
 
Skolas dežuranti Ozolciema  iela 26 Iveta Koļesņikova 67474471
Īslīces iela 4 Māris Īvāns 67474517