Administrācija, atbalsta personāls

 

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Laura Kemte
  Indra Bārzdiņa
Direktora vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte
Informātikas jomā Zanda Freija
Izglītības jomā Sanita Saveļjeva
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
  Indra Lintiņa -Lučka
Saimniecības jomā
Ināra Āboliņa
Saimniecības pārzine Kristīne Andiņa
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Renāte Ēķe
Sociālais pedagogs Terēze Grietiņa  Paura
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Psihologs Anna Plisko
Psihologs Žaklīna Beklinga
Logopēds Aija Zukule
Medmāsa Pārsla Ozoliņa
Medmāsa Skaidrīte Vīksna
Bibliotekāre Elita Kaļva
Bibliotekāre Iveta Jākobsone