Administrācija, atbalsta personāls

 

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Laura Kemte
  Indra Bārzdiņa 67474465
  Kristīne Andiņa 67474515
Direktora vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte
Informātikas jomā Zanda Freija
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
  Indra Lintiņa -Lučka
Saimniecības pārzine  
Saimniecības jomā Ināra Āboliņa 67474464
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Renāte Ēķe 67474295
Sociālais pedagogs Terēze Grietiņa  Paura
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Psihologs Anna Plisko
Psihologs Žaklīna Beklinga
Logopēds Aija Zukule
Medmāsa Pārsla Ozoliņa 67474514
Medmāsa Skaidrīte Vīksna 67474467
Bibliotekāre Elita Kaļva 67474468
Bibliotekāre Iveta Jākobsone 67474516