Administrācija, atbalsta personāls

 

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Laura Kemte
  Indra Bārzdiņa 67474465
 
Direktores vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte
Informātikas jomā Zanda Freija
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
  Indra Lintiņa -Lučka
Saimniecības pārzine  
Saimniecības jomā Ināra Āboliņa 67474464
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Renāte Ēķe 67474295
Sociālais pedagogs Terēze Grietiņa  Paura
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Karjeras pedagogs Inga Čekša-Ratniece
Karjeras pedagogs Artūrs Pērle
Psihologs Anna Plisko
Psihologs Žaklīna Beklinga
Logopēds Aija Zukule
Medmāsa Skaidrīte Vīksna 67474467
Bibliotekāre Elita Kaļva 67474468
Bibliotekāre Iveta Jākobsone 67474516