Administrācija, atbalsta personāls

 

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Laura Kemte
  Indra Bārzdiņa 67474465
 
Direktores vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte
IT jomā Zanda Freija
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
  Indra Lintiņa -Lučka
 
Izglītības metodiķe   Dita Grigore
   
Saimniecības pārzine  
Saimniecības jomā Ināra Āboliņa 67474464
 
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Renāte Ēķe 67474295
Sociālais pedagogs Tita Ļitvinova
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Karjeras pedagogs Inga Čekša-Ratniece
Karjeras pedagogs Artūrs Pērle
Psihologs Anna Plisko
Psihologs Žaklīna Beklinga
Logopēds Aija Zukule
Medmāsa Skaidrīte Vīksna 67474467
Bibliotekāre Elita Kaļva 67474468
Bibliotekāre Iveta Jākobsone 67474516