Administrācija, atbalsta personāls

 

Direktore Astrīda Račkovska
Lietvedes Ozolciema iela 26 Indra Bārzdiņa 67474465
  Īslīces iela 4 Evija Galdava 67474515
 
Direktores vietnieki
Izglītības jomā Anda Apsīte 67474470
IT jomā Zanda Freija 67474470
Audzināšanas jomā Haralds Puriņš
 Ārpusklases jomā Indra Lintiņa -Lučka
Administratīvi saimnieciskajā darbā Jūlija Zeļenska
 Struktūrvienības vadītājs p.i. (pirmsskola) Irina Kalle
 
Izglītības metodiķi Ozolciema iela 26 Dita Grigore
  Īslīces iela 4 Ineta Kušnere
Saimniecības pārzine   Tatjana Savenkova
   
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Santa Pērkone 67474295
Sociālais pedagogs Valda Tolstjakova
Speciālais pedagogs Rasa Iesalniece
Karjeras pedagogs Inga Čekša-Ratniece
Karjeras pedagogs Artūrs Pērle
Psihologs Žaklīna Beklinga 29133309
Logopēds, speciālais pedagogs (Ozolciema iela) Aija Zukule
Logopēds          (Īslīces iela) Eva Sokolova
Medmāsa Skaidrīte Vīksna 67474467
Medmāsa Jeļena Bodrova 67474514
Bibliotekāre Elita Kaļva 67474468
Bibliotekāre Iveta Jākobsone 67474516
 
Skolas dežuranti Ozolciema 26 Iveta Koļesņikova 67474471
Īslīces iela 4 Māris Īvāns 67474517