Materiāli klašu audzinātājiem

Interneta vietne Pieejamā informācija
www.viaa.gov.lv Sadaļā Karjeras atbalsts/Resursi/Metodiskie materiāli/ Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem – daudzveidīga informācija par karjeras izglītības metodiku dažādos vecumposmos.
Sadaļā Karjeras atbalsts/Informatīvie un metodiski materiāli – animācijas, video lekcijas, stundu metodikas un cita noderīga informācija.