Pagarinātās dienas grupas

Pagarināto dienas grupu darba laiki no 02.09.2020.

1.a klase  
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
11:55 -17:00

17:00-19:00

I.Šuļenoka

 12:00-17:00

17:00-19:00

B.Gribkova

 12:00-17:00

17:00-19:00

B.Gribkova

 12:00-17:00

17:00-19:00

B.Gribkova

11:55 -17:00

17:00-19:00

I.Šuļenoka

1.as klase
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 13:15-16:00

A.Ratniece

13:15-15:00

A.Trauberga

 13:15-14:00

A.Trauberga

14:00-16:00

A.Ratniece

12:35-13:15

V.Tolstjakova

13:15-16:00

A.Ratniece

 11:25-12:05

V.Tolstjakova

12:05-15:00

A.Trauberga

1.bs klase
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 14:25-16:00

M.Martinsone

 13:45-14:25

Ž.Beklinga

14:25-16:00

I.Strauja

 13:45-14:25

Ž.Beklinga

14:25-16:00

I.Strauja

 

 12:35-13:15

Ž.Beklinga

13:15-16:00

I.Strauja

 

 12:35-13:15

Ž.Beklinga

13:15-16:00

I.Strauja

 

1.cs klase
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 13:15-15:00

L.Sjomkāne

15:00-18:00

V.Bukša

 13:15-15:00

L.Sjomkāne

15:00-18:00

V.Bukša

 

 13:15-15:00

L.Sjomkāne

15:00-18:00

V.Bukša

 

 13:15-15:00

L.Sjomkāne

15:00-18:00

V.Bukša

12:00-17:30

V.Bukša

2.a klase  
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 12:40-14:00

S.Golubeva

14:00-17:00

E.Apkalne

 11:55-17:00

E.Apkalne

12:40-17:00

E.Apkalne

 11:55-17:00

E.Apkalne

 

12:40-17:00

E.Apkalne

 

 

2.b klase  
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
11:55-17:00

G.Leitāne

12:40-17:00

O.Briede

12:40-17:00

O.Briede

 

11:55-15:00

G.Leitāne

15:00-17:00

O.Briede

12:40-17:00

O.Briede

2.c klase  
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 12:40-17:00

I.Grūba

12:00-17:00

M.Beņķīte

(aizv. T.Klimko)

12:00-17:00

M.Beņķīte

(aizv. T.Klimko)

12:00-17:00

M.Beņķīte

(aizv. T.Klimko)

 

12:00-17:00

M.Beņķīte

(aizv. T.Klimko)

2.as klase
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 14:25-16:00

I.Pīpe

12:00-15:00

I.Pīpe

 13:15-16.00

I.Pīpe

14:25-16.00

I.Pīpe

13:15-15:00

I.Pīpe

2.bs klase
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 14:25-16:00

M.Buškova

13:15-16:00

M.Buškova

11:25-13:15

Ž.Beklinga

13:15-16:00

M.Buškova

13:15-16:00

M.Buškova

13:15-16:00

M.Buškova