Skolas dokumenti

1.Pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumi. [Skatīt]

2.Pirmsskolas grupu noteikumi kārtībai, kādā nodrošināma bērnu drošība [Skatīt]

3.Pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumi, rīcībai infekciju slimību saslimšanas gadījumos [Skatīt]