Profesijas

 

Interneta vietne Paskaidrojums
www.profesijupasaule.lv Aktuāla informācija par profesijām, darba pienākumiem, nozarēm, intervijas, video un cita noderīga informācija.
www.prakse.lv Noderīga informācija par profesijām, uzņēmumiem, izglītības iestādes, prakses vietas. Raksti par darba tirgus aktualitātēm.
www.lm.gov.lv Profesiju klasifikators.

Sistematizēts profesiju saraksts, apstiprināts ar MK noteikumiem Nr. 264.

www.darilatvijai.lv Raksti par profesijām.