Uzņemšana 1.klasē

BĒRNA REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PRETENDENTU RINDĀ

Bērnu 1. klašu pretendentu sarakstam klātienē varat reģistrēt,  iepriekš piezvanot pa tālruni  67474515 un vienojoties par vizītes laiku.

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

Ar noteikumiem var iepazīties: Šeit

Līdzi jābūt:

  • Bērna dzimšanas apliecībai
  • Vecāka, aizbildņa personas apliecinošam dokumentam

[Pretendenta_iesniegums]

  • Skolu mikrorajonu adreses varat apskatīt: Šeit