Ēdināšana

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā 2022./ 2023. mācību gadā ēdināšanas pakalpojumus skolā sniedz SIA “ANIVA”.

Ēdnīcas darba laiks skolā:

Darba dienās no plkst. 8:00 – 15:00

Par ēdināšanas pakalpojumiem skolēniem 2022./2023.m.g. [Skatīt]

Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Pašvaldība, un ēdināšanas pakalpojuma maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs [Skatīt]

Rīgas domes lēmums par izglītojamo ēdināšanu [Skatīt]

Samaksa par launagu

Launaga ēdienreizes cena 1.00 Eur

1.-2. klašu skolēniem:
Par launaga ēdienreizēm var maksāt uzņēmuma norēķinu kontā:
SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV24PARX0001301100040

Par launagu vecāki maksā AVANSĀ līdz tekošās nedēļas trešdienai par nākošām 2 nedēļām.

Vecāki paši izlemj, vai bērns ēdīs launadziņu – to arī apmaksājot avansā uz priekšu par septembri.

Ja uzņēmuma kontā nebūs ienācis avansa maksājums, būsim spiesti nesniegt ēdināšanas pakalpojumu.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods, par kuru tiek maksāts.
Oktobrī vecāku iemaksām būs cita maksāšanas kārtība!

Šī informācija attiecas tikai uz septembra mēnesi!

Ēdienkarte

1.-4. klašu izglītojamajiem pusdienu komplekts [Skatīt]

5.-9. klašu izglītojamajiem pusdienu komplekts [Skatīt]

10.-12. klašu izglītojamajiem pusdienu komplekts [Skatīt]

Launags [Skatīt]