SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS KĀRTĪBA BĒRNU TIESĪBU PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS:

  • Aktuālo Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk-RSD) teritoriālo centru (turpmāk – TC) vecāko sociālo darbinieku sarakstu, kuru varat izmantot gadījumos, kad ir aizdomas/konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi/[Skatīt]

 

  • Metodiskie norādījumI par sadarbības kārtību gadījumos, ja konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi (sadarbības līgums Nr. DL-09-169-lī, aktualizētais pielikums pie līguma)/ [Skatīt]

 

  • Prezentācijas materiāls par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem RSD/[Skatīt]