Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 10.-12. klases piedalās Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācijā

Pirmdien 19. februārī LU projekts –  audzināšanas programmas vidusskolai ” Tikumiskā audzināšana ” atklāšana skolā.

pl.14.20, 10. -12. klasēm viesnodarbību vadīs programmas vadītājs LU prof.Dr. Manuels Fernandess

pl.15.00, Dr. M.Fernandesa tikšanās ar vidusskolas klašu audzinātājiem tēma-” Programmas iedzīvināšana audzināmajā klasē” 

Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi grantu tikumiskās audzināšanas projekta ‘e-TAP+’ īstenošanai līdz 30.12.2024. Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa vadībā.

Šī projekta ietvaros ir tikko tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā vidusskolām, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – nodarbības plānus, prezentācijas, darba lapas, vadlīnijas skolotājiem. Programmas pirmais uzmetums aprobācijai mūsu skolā ir pieejams. Materiāli ir gatavi izmantošanai klātienē un attālināti.

Informācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385 ietvaros.

Rīgas skolēns 2023.


“RĪGAS SKOLĒNS 2023” 
SAMANTA JURČENOKA 8.B ieguva nomināciju par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā.
MĒS LEPOJAMIES!🤩🥳🥳🥳

Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, skolu neapmeklē bērni vecumā no 13 gadu vecuma.

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz bērnudārzu nekaitēs viņa veselībai.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, bērniem līdz 3 gadu vecumam pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu.

Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par  kavējumu attaisnošanu.

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!

Lepojamies!

No sirds apsveicam un lepojamies ar Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas ģeogrāfijas un datorikas brīnišķīgo skolotāju Ivetu Brūzīti, kura ceremonijā “Rīgas gada balva izglītībā” ieguva prestižo nomināciju “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā”. 😍😍😍

Zinātnieku nakts 2023

Jau nākamnedēļ, 2023. gada 29. septembrī, vairāk nekā 20 Latvijas zinātniskajās institūcijās – augstskolās, universitātēs un zinātniskajos institūtos – norisināsies pasākums “Zinātnieku nakts 2023”. Tā ietvaros institūcijas “atvērs savas durvis” un ikvienam interesentam piedāvās plašu bezmaksas pasākumu un aktivitāšu programmu visdažādākajās zinātnes nozarēs, sniedzot iespēju tikties ar pētniekiem, doties ekskursijās, skatīties šovus, piedalīties eksperimentos un diskusijās.

 Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, interesi par zinātni un tās lomu cilvēka ikdienas dzīvē. Tāpēc, kā jau iepriekšējos gadus, arī šogad zinātniskās institūcijas ar lielāko prieku pie sevis uzņems skolēnu grupas, piedāvājot bezmaksas ekskursijas. Aicinām skolu vadību/skolotājus izmantot lielisko iespēju visai klasei aizraujošā un zināšanām pilnā veidā kopīgi pavadīt laiku, piesakoties apmeklējumam uz kādu no institūcijām. Sarakstu ar institūcijām, kuras šādu iespēju piedāvā, atradīsiet zemāk. Ar interesējošo iestādi aicinām sazināties personīgi.

 Rīga:

 • Latvijas Universitāte

Par iespējām un apmeklējuma laikiem sazināties, rakstot uz e-pastu antra.sprede@lu.lv vai zvanīt uz tālr. nr. 22375404

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

17.00 – 22.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas; grupām, kas pārsniedz 15 cilvēkus, vēlams pieteikties, rakstot uz e-pastu una.gutmane@lspa.lv

 • Transporta un sakaru institūts

Piedāvā ekskursijas skolēnu grupām no 17.00, var pieteikties, aizpildot anketu: https://tsi.lv/lv/events/tsi-zinatnieku-nakts-2023-esi-soli-tuvak-nakotnei/

 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

17.00 – 22.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas; grupām, kas pārsniedz 15 cilvēkus, pieteikties, rakstot uz e-pastu kki@kki.lv vai laima.vevere@kki.lv

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

17.00-22.00 pieteikties grupām virs 10 cilvēkiem, rakstot uz e-pastu olesja.rogoza@biomed.lu.lv

 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Skolēnu grupu apmeklējumam laikā no 15.00 līdz 17.00 pieteikties, rakstot uz e-pastu astra.labuce@lhei.lv

 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Ar prieku uzņems skolēnu grupas pasākuma laikā no 17.00 līdz 21.00, vēlams iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: lasma.gaile@cfi.lu.lv vai zvanot uz tālr. nr. 26360993

 • Zinātniskais institūts “Bior”

17.00-21.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas, pieteikties, rakstot uz e-pastu Ilze.Dimante@bior.lv vai zvanot uz tālr. nr. 26111123

 • Elektronikas un datorzinātņu institūts

17.00-21.00 labprāt uzņems arī skolēnu grupas, pieteikties, rakstot uz e-pastu sanda.roze@edi.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67558147

 

Jelgava:

 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Piedāvā iespēju noorganizēt ekskursijas fakultātēs, individuāli saskaņojot. Rakstīt uz e-pastu iveta.lokmane@lbtu.lv vai zvanīt uz tālr. nr. 26157702

 

Valmiera:

 • Vidzemes Augstskola

Ir pastāvīgs piedāvājums skolēnu grupām pieteikties bezmaksas apmeklējumam (ietver sarunu ar studentiem par studijām un dzīvi Valmierā, kā arī ielūkošanos laboratorijās, ja tajās nenotiek nodarbības). Arī Zinātnieku nakts dienā šāda iespēja tiks nodrošināta. Sazināties, rakstot uz e-pastu marta.denisova@va.lv

 

Dobeles novads:

 • Dārzkopības institūts

Skolēnu grupas aicinātas pieteikties apmeklējumam laikā no 10.00 līdz 15.00, rakstot uz e-pastu agnija.berke@llu.lv vai zvanot uz tālr. nr. 25450555

 

Talsu novads:

 • Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Organizē skolēnu grupu ekskursijas dienas laikā, pieteikties, rakstot uz e-pastu solveiga.malecka@arei.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29459423

 

 

Pārējās institūcijās iespējami individuāli apmeklējumi piedāvātās programmas ietvaros bez iepriekšējas pieteikšanās. Informācija par visiem “Zinātnieku nakts 2023” dalībniekiem un aktivitātēm atrodama šajā saitē: https://researchlatvia.gov.lv/lv/science-night

 

Savukārt plašāka informācija par pasākumu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.