Dzīvot zaļi

Kas ir “Dzīvot zaļi?!” projekts?

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada 4. janvāra līdz 31. martam īsteno projektu latviešu un mazākumtautību skolu jauniešiem un karjeras konsultantiem (Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja) sadarbībā ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lai kopā kliedētu mītus par zaļo dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību, popularizētu to jauniešu vidū.

Kādas ir projekta aktivitātes?

Tiešsaistes semināri:

4. Janvāris „Kāpēc dzīvot zaļi, ko tas nozīmē cilvēkiem un ekonomikai?”
13.janvāris seminārs “Medijpratība un kritiskā domāšana”.
27. janvāris seminārs “Digitālais marketings”.