Bizness24

„Bizness24h”

 • “Bizness24h” ir lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Latvijā, kas paredzēts vidusskolas vecāko klašu skolēniem un studējošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Izmantojot sadarbības partneru sniegtos izaicinājumus, dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja iejusties īstā biznesa vidē un izdzīvot darbpilna uzņēmēja ikdienas dzīvi. Konkurss norisinās 2 kārtās, dodot iespēju dalībniekiem gan pierādīt savas jau esošās iemaņas, gan iegūt jaunas prasmes, izmantojot jauniegūtās zināšanas praktiski.
 • Konkursa galvenais mērķis ir izglītot un iedvesmot jauniešus, potenciālos uzņēmējus, attīstīt to talantus, kā arī iedrošināt tos savu ideju realizēšanā. Šī iemesla dēļ “Bizness24h” misija saistīta ar nākotnes līderu sagatavošanu, iedvesmošanu un  biznesa domāšanas aktualizēšanu tieši jauniešu lokā.

Mērķi

 • Mudināt vidusskolēnus un studentus veidot vīziju par saviem nākotnes mērķiem , kā arī sniegt iespēju attīstīt savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi uzņēmējdarbības jomā.
 • Sagatavot potenciālos nākotnes līderus darba tirgū, ņemot vērā tendences un ekonomikas situāciju tirgus sfērā.
 • Attīstīt izpratni par biznesa domāšanas nozīmību un to pielietojumu praksē.
 • Veicināt jaunu un inovatīvu ideju radīšanu ar daudzpusīgiem risinājumiem.
 • Attīstīt prasmi risināt problēmsituācijas.
 • Iedrošināt un atbalstīt topošos vadītājus savas biznesa idejas realizēšanā. 
 • Sniegt vispārēju vizualizāciju biznesa jomā.

Misija

 • Ar prakstiskas darbošanās palīdzību, nodrošināt iespēju iejusties īstajā biznesa vidē, izdzīvojot darbpilna uzņēmēja ikdienas dzīvi.
 • Iedvesmot potenciālo uzņēmēju garu un parādīt iespējas, kā var veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību, lai gūtu peļņu un attīstītu ekonomiku kopumā.
 • Sagatavot nākotnes līderus darbam mūsdienīgas tirgus ekonomikas apstākļos.
 • Attīstīt biznesa domāšanu, jaunu un inovatīvu pieeju risinājumiem.

Ieguvumi

 • Iziešana ārpus ierastajiem rāmjiem, jaunu prasmju un zināšanu iegūšana
 • Padziļinātāks ieskats mārketingā, prasmes izveidot veiksmīgus pārdošanas tuneļus un reklāmas
 • Kontakti dzīvei ar līdzīgi domājošiem jauniešiem
 • Grūdiens uzsākt savu biznesu
 • Iespēja sastrādāties komandā
 • Ticība sev, ka tu vari!

Spied uz bildi, lai atvērtu projekta “Bizness 24h” mājaslapu: