Interešu izglītība

Interešu izglītībaDienaLaiksTelpaKlases
Angļu valoda
(Ozolciema ielā)
Otrdiena
Ceturtdiena
8:00-8:40
8:00-8:40
230.kab.
230.kab.
2. klases
2. klases
Datorpulciņš
(Ozolciema ielā)
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
14:05-14:45
14:05-14:45
8:00-8:40
416. kab.
416. kab.
416. kab.
4. klases
4. klases
4. klases
Kompleksais sporta pulciņš
(Ozolciema ielā)
Trešdiena
Piektdiena
14:55-15:35
14:55-15:35
Sp.z.
Sp.z.
7.-9. klases
7.-9. klases
Koris
(Ozolciema ielā)
Otrdiena
Trešdiena
Piektdiena
Otrdiena
8:00-8:40
8:00-8:40
8:00-8:40
15:30-16:10
16:15-16:55
AZ
AZ
AZ
326. kab.
326. kab
1.-4. klases
1.-4. klases
1.-4. klases
5.-9. klases
5.-9. klases
Kustību nodarbība
(Ozolciema ielā)
Pirmdiena
Ceturtdiena
14:05-14:45
14:50-15:30
15:40-16:20
Sp.z.
Sp.z.
Sp.z.
3.,4. klases
1.,2. klases
3.,4. klases
Teātra pulciņš
(Ozolciema ielā)
Otrdiena
Piektdiena
14:15-16:20
14:15-17:00
AZ
AZ
4.-12. klases
1.-6. klases
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
(Ozolciema ielā)
Trešdiena
Piektdiena
14:05-14:45
14:05-14:45
Sp.z.
Sp.z.
3.-9. klases
3.-9. klases
Vizuālās mākslas pulciņš
(Ozolciema ielā)
Otrdiena


14:05-14:45
14:50-15:30
15:35-16:15
227.kab.
227.kab.
227.kab.
1.-12. klases
1.-12. klases
1.-12. klases
Vokālais ansamblis
(Ozolciema ielā)
Otrdiena
Ceturtdiena
13:15-14:35
13:15-14:35
AZ
AZ
1. klases
1. klases
Tautas deju kolektīvs
,,Ziepniekkalna zvirbulēni"
(Ozolciema ielā)
Pirmdiena


Trešdiena
12:25-13:25
13:45-14:45
15:00-16:00
12:25-13:25
13:45-14:45
15:00-16:00
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
1. klašu kolektīvs
2. klašu kolektīvs
3.-6. klašu kolektīvs
1. klašu kolektīvs
2. klašu kolektīvs
3.-6. klašu kolektīvs
Konstruēšana un tehniskā
modelēšana
(Ozolciema ielā)
Pirmdiena
Otrdiena
Piektdiena
15:00-16:00
15:00-16:00
16:50-17:30
Mj.z.
Mj.z.
Mj.z.
2.-6. klases
2.-6. klases
2.-6. klases
Sporta spēles 2
(Ozolciema ielā)
Otrdiena

Ceturtdiena
14:50-15:30
15:40-16:20
14:50-15:30
15:40-16:20
Sp.z.
Sp.z.
Sp.z.
Sp.z.
1.,2. klases
3.,4. klases
1.,2. klases
3.,4. klases
Kustību teātris 1
(Īslīces ielā)
Pirmdiena12:15-12:55
12:55-13:35
LZ
LZ
1. klases
1. klases
Kustību teātris 2
(Īslīces ielā)
Pirmdiena13:35-14:15LZ2.,3. klases
Tautas dejas 1
(Īslīces ielā)
Trešdiena12:15-12:55
12:55-13:35
LZ
LZ
1. klases
1. klases
Tautas dejas 2
(Īslīces ielā)
Trešdiena13:35-14:15LZ2.,3. klases
Tautas dejas 3
(Īslīces ielā)
Trešdiena14:15-15:10LZ3.-6. klases
Vizuālā māksla
(Īslīces ielā)
Trešdiena
Ceturtdiena
14:25-15:05
14:25-15:05
37-2.kab.
37-2.kab.
1.-6. klases
1.-6. klases
Koris 1
(Īslīces ielā)
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Piektdiena
16:10-16:50
16:10-16:50
16:10-16:50
16:10-16:50
LZ
LZ
LZ
LZ
1. klases
1. klases
1. klases
1. klases
Koris 2
(Īslīces ielā)
Trešdiena

Ceturtdiena
Piektdiena
14:25-15:05
15:15-15:55
16:10-16:50
15:20-16:00
LZ
LZ
LZ
LZ
2.-4. klases
2.-4. klases
2.-4. klases
2.-4. klases
Vizuālā māksla 1
(Īslīces ielā)
Pirmdiena


Trešdiena
13:35-14:15
14:20-15:00
15:05-15:45
15:50-16:30
14:25-15:05
15:10-15:50
21. kab.
21. kab.
21. kab.
21. kab.
21. kab.
21. kab.
1.-6. klases
1.-6. klases
1.-6. klases
1.-6. klases
1.-6. klases
1.-6. klases
Sporta spēles 1
(Īslīces ielā)
Otrdiena
Trešdiena
14:25-15:10
14:25-15:10
Sp.z.
Sp.z.
1.-6. klases
1.-6. klases
Eko pulciņš 1
(Īslīces ielā)
Otrdiena


Ceturtdiena
12:45-13:25
14:25-15:05
15:15-15:55
15:15-15:55
16:00-16:40
68.kab.
68.kab.
68.kab.
68.kab.
68.kab.
3.-6. klases
3.-6. klases
3.-6. klases
3.-6. klases
3.-6. klases