Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 10.-12. klases piedalās Tikumiskās audzināšanas programmas aprobācijā

Pirmdien 19. februārī LU projekts –  audzināšanas programmas vidusskolai ” Tikumiskā audzināšana ” atklāšana skolā.

pl.14.20, 10. -12. klasēm viesnodarbību vadīs programmas vadītājs LU prof.Dr. Manuels Fernandess

pl.15.00, Dr. M.Fernandesa tikšanās ar vidusskolas klašu audzinātājiem tēma-” Programmas iedzīvināšana audzināmajā klasē” 

Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi grantu tikumiskās audzināšanas projekta ‘e-TAP+’ īstenošanai līdz 30.12.2024. Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa vadībā.

Šī projekta ietvaros ir tikko tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā vidusskolām, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – nodarbības plānus, prezentācijas, darba lapas, vadlīnijas skolotājiem. Programmas pirmais uzmetums aprobācijai mūsu skolā ir pieejams. Materiāli ir gatavi izmantošanai klātienē un attālināti.

Informācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes projekta “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385 ietvaros.