Pavasara metodiskā sēde

Kamēr skolēniem pavasara brīvdienas, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolotāji apgūst un nostiprina zināšanas skolēnu kompleksa snieguma vērtēšanā, un, pozitīvi darbīgā gaisotnē, veido un prezentē skolēnu summatīvās vērtēšanas darbus. Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti un radošumu, paldies direktores vietniecei izglītības jomā Andai Apsītei par jaunu zināšanu sniegšanu, paldies izglītības metodiķei Ditai Grigorei par profesionālu metodisko atbalstu un paldies datorikas skolotājam Jānim Juzovam un direktores vietniecei IT jomā Zandai Freijai par operatīvi nodrošinātu tehnisko atbalstu!